Tags: Samsung Galaxy Note 7

Galaxy Note 7 và iPhone 6s Plus trang bị phần mềm như thế nào?

Galaxy Note 7 và iPhone 6s Plus trang bị phần mềm như thế nào?
Có rất nhiều yếu tố được mang ra tìm hiểu, so sánh giữa hai sản phẩm với nhau. Việc một chiếc điện thoại sở hữu ...

Galaxy Note 7 và iPhone 6s Plus có gì ở phần cứng của máy?

Galaxy Note 7 và iPhone 6s Plus có gì ở phần cứng của máy?
Việc một chiếc điện thoại được trang bị sử dụng phần cứng chất lượng ra sao là vô cùng quan trọng. Nó có sức ảnh ...