Tags: phần cứng

Galaxy Note 7 và iPhone 6s Plus có gì ở phần cứng của máy?

Galaxy Note 7 và iPhone 6s Plus có gì ở phần cứng của máy?
Việc một chiếc điện thoại được trang bị sử dụng phần cứng chất lượng ra sao là vô cùng quan trọng. Nó có sức ảnh ...