Tags: phân biệt

Hướng dẫn làm thế nào để phân biệt được iPhone thật và iPhone giả

Hướng dẫn làm thế nào để phân biệt được iPhone thật và iPhone giả
Trước kia, việc phân biệt iPhone thật và giả dễ dàng nhờ thiết kế của iPhone nhái có phần thô,nhưng hiện tại thì hàng giả ...